Systeembeheer

Om storingen en problemen te voorkomen, is systeembeheer en (preventief) onderhoud cruciaal. Wij hebben de kennis om uw systemen, zowel op locatie als op afstand, dagelijks te monitoren en onderhouden. Werkzaamheden die wij op deze manier verzorgen, zijn de installatie, de optimalisatie en het onderhoud van hard- en software. Natuurlijk besteden we daarnaast veel aandacht aan de veiligheid van uw netwerk.